Öngösterim Görseli

HAKKIMIZDA

KUTLUBEY OKULLARI

1028
Öğrenci
157
ÖĞRETMEN
2
KAMPÜS
86
PERSONEL

“Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır…”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Vizyonumuz

Öğrencilerimize; Bilgiye saygıyı önemseyerek; yaşamlarında nasıl kullanabilecekleri konusunda yol göstererek, onların duygusal, fiziksel, kültürel, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize İlgi ve yetenekleri doğrultusunda destek verip, başarılarına katkıda bulunarak eleştirel, bilimsel ve analitik düşünebilen, inisiyatif alan, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi ve üretken bir kimliğe sahip bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktır. Onları, en az iki yabancı dilde iletişim kurabilen, 21. yüzyılın gereği olan teknolojik donanım ve becerilere sahip bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Kısacası; kendisine hedefler koyan, ilkeleri olan, öz değerlendirmesini yapabilen, girişken ve toplumda kendilerine saygın bir yer edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Misyonumuz

Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini öğrenmelerini, anlamalarını ve yaşatmalarını sağlayarak Atatürkçü düşünce doğrultusunda demokratik ve laik değerleri öğrenmelerini, anlamalarını ve yaşatmalarını sağlamaktır. Dünya barışının önemini ve gerekliliğini öğrenmelerini sağlayıp, kendisine, yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, farklı kültürlere karşı saygılı ve sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.Toplumsal değerlerimizi anlamayı, korumayı ve yüceltmeyi hedefleyerek, bu değerleri yaşamlarına taşımalarına yardım etmektir. Potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak ve geliştirmeleri için doğru yönlendirmek ve yetenekli oldukları alanları destekleyerek, beceri ve başarılarıyla Kutlubey Okullarını geliştirmeye ve büyütmeye katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Amacımız

Sanatı seven, çağdaş, kültürlü, çağın gelişmelerini takip ederek, onun hep bir adım ötesine geçebilen, teknolojik gelişme ve yeniliklere açık, bilinçli ve öz güven sahibi, sevecen, toleranslı ve yardımsever, bilimsel disiplin içerisinde temel dinamiği bilimsel düşünce olan, sağlıklı bir yaşam için sporu seven, uygulayan, sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmektir.

``We Raise World Citizens With International Vision``