Öngösterim Görseli

Kurucumuzdan

_ERN10612

Kutlubey Okulları’nda eğitim, anaokulundan üniversiteye yaşam boyu süren bir yolculuktur. Bu eğitim yolculuğunda “kaliteli bir yaşama” yaratıcı, çözümleyici, bireysel yetenekleri gelişmiş öğrenciler hazırlıyoruz. Temel bilimler, anadil, yabancı dil öğretimi, spor ve sanat çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Varlık nedenimiz: Büyük Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesinin, vatanının, milletinin, bayrağının ve İstiklal Marşı’nın kutsallığının farkında; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı ve bunları davranış haline getirmiş, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bütünlüğü bakımından dengeli, gelişmiş bir karaktere sahip, özgür iradeli, bilimsel, analitik ve eleştirel düşünebilen, empati kurabilen, geniş bir dünya algısına sahip, insanlık adına nitelikli gençler yetiştirmektir.

Altan ÇETİNKAYA
Kurucu